Idea elektronicznego Assessment Center Online Assessment Center

Każdy przełomowa idea zaczyna się od śmiałej, twórczej wizji połączenia dobrze znanych elementów w nieznany dotąd przedmiot. My chcemy być najlepsi w połączeniu:

  1. Założeń i najlepszych praktyk metody Assessment Center (AC)
  2. Międzynarodowych standardów kompetencyjnych i kwalifikacyjnych
  3. Zaawansowanej wiedzy na temat symulacji testujących i symulacyjnych algorytmów oceniających 
  4. Najlepszych doświadczeń rynku gier w zakresie game designu i gamifikacji.

 

 Pomysł na trwałość efektów nauki Online Development Center

 

Wartość merytoryczna treści

  1. System implementuje międzynarodowe standardy kwalifikacji, które dają gwarancję najwyższej jakości wykorzystanych treści i porównywalność rezultatów kształcenia w skali globalnej
  2. Modułowy system szkoleń daje możliwość bieżącej aktualizacji komentarzy merytorycznych do najnowszych odkryć naukowych, badań lub koncepcji
  3. Zaczerpnięte z praktyki biznesowej problemy gwarantują realizm prezentowanych sytuacji, zadań i ćwiczeń, co zwiększa poczucie kompetencji i prawdopodobieństwo przeniesienia doświadczenia szkoleniowego do własnego środowiska uczestnika szkolenia


 Współpraca

W ramach serwisu dostępne są dwa typy kont: konto Uczestnika i konto HR menadżera. Pierwsze konto umożliwia dostęp do produktów, drugie konto umożliwia tworznie planów rozwoju dla zdefiniowanych grup użytkowników, czy redystrybucję produktów. Zachęcamy do współpracy przedsiębiorstwa, firmy szkoleniowe i wszystkich zainteresowanych redystrybucją produktów edukacyjnych dostępnych w ramach serwisu more-than-manager.com.

Dostępne na: