Jak uczymy?

 Pomysł na trwałość efektów nauki Online Development Center

 

Wartość merytoryczna treści

 1. System implementuje międzynarodowe standardy kwalifikacji, które dają gwarancję najwyższej jakości wykorzystanych treści i porównywalność rezultatów kształcenia w skali globalnej
 2. Modułowy system szkoleń daje możliwość bieżącej aktualizacji komentarzy merytorycznych do najnowszych odkryć naukowych, badań lub koncepcji
 3. Zaczerpnięte z praktyki biznesowej problemy gwarantują realizm prezentowanych sytuacji, zadań i ćwiczeń, co zwiększa poczucie kompetencji i prawdopodobieństwo przeniesienia doświadczenia szkoleniowego do własnego środowiska uczestnika szkolenia

 

Kto tworzy symulacje szkoleniowe?

W tworzenie symulacji zaangażowany jest zespół kilkunastu assessorów i ekspertów merytorycznych z zakresu:

 1. Teorii i praktyki specjalistycznych dziedzin tematycznych (zarządzania projektami, sprzedaży, komunikacji etc.)
 2. Metodyki e-learning
 3. Metod trenerskich
 4. Psychologii
 5. Kultury biznesowej
 6. Redakcji merytorycznej
 7. Gamifikacji i game designu
 8. Digital paintingu
 9. Usability i user experience
 10. Programowania

 

Metodyka e-learning i psychologia uczenia się

 1. Wykorzystująca najnowsze odkrycia psychologii uczenia się metodyka e-learning wspiera motywację do szybkiego uczenia się i efektywność nabywania nowych kompetencji
 2. Elastyczny, modułowy i symulacyjny proces szkolenia zwiększa trwałość efektów szkolenia w długim okresie i umożliwia ćwiczenie umiejętności lub doszkalanie się w dowolnym czasie i miejscu (performance support)

 

Grywalne symulacje fabularne

 1. Dynamiczne wątki fabularne, które oddziałują na poziomie emocjonalnym, poznawczym i wyobrażeniowym, uruchamiają proces przenoszenia się (transportation) w świat symulacji i ułatwiają trwałą zmianę postawy wobec przedmiotu nauki
 2. Inspirujące postacie zachęcają do ćwiczenia, testowania świeżo nabytych rozwiązań i dalszego rozwoju
 3. Techniki game design wspierają koncentrację, zwiększają zaangażowanie w proces uczenia się i ułatwiają zapamiętywanie treści szkoleniowych

 

Ent1 Ent1 Ent1 Ent1 Ent1

Online-Development-Center