Szkolenie

Kompetencje menadżerskie

Cena: 399,00 zł za licencję

Zakup w paczkach

Ilość licencjiCena za sztukę
1-10 399,00 zł
11-50 369,00 zł
51-100 339,00 zł
101-500 299,00 zł
500+ 249,00 zł

Miedzynarodowe standardy symulacji m-t-m Silnik gry symulacj m-t-m Urealnienie treści symulacji m-t-m Unikalny design symulacji m-t-m Cross-platform symulacji m-t-m

 

  Przywództwo - odpowiedzialność za innych

Daniel Goleman, amerykański psycholog i publicysta naukowy napisał kiedyś: "Przywództwo nie jest dominacją, lecz sztuką przekonywania ludzi do osiągania wspólnego celu.". W tych kilku słowach doskonale oddał ducha tego, kim powinien być przywódca, lider, dowódca. To osoba, która sprawia, że "rzeczy się dzieją", która wskazuje cele innym ludziom i sprawia, że pod jej wpływem wszyscy sprawnie działają, by te cele osiągnąć. 

Cechą charakterystyczną lidera jest to, że ludzie lub organizacje same chcą go naśladować oraz łatwo poddają się jego przywództwu - niekoniecznie ze względu na autorytet lub prestiż, ale ze względu na posiadane cechy i postawę, które sprawiają, że grupa pod kierownictwem takiej osoby może osiągnąć niemal wszystko.

Ta symulacja pozwoli Ci zdobyć wiedzę na temat tego, co to znaczy być liderem - nie szefem, ale charyzmatycznym przywódcą, za którym pójdą inni, by wspólnie działać na rzecz postawionego sobie celu. Dzięki temu produktowi masz okazję nauczyć się prawidłowych zasad kontaktu z ludźmi, właściwych liderowi umiejętności komunikacyjnych i oraz nauczysz się, jak dobrze planować i sprawnie zarządzać pracą swoją i podległych ludzi. Kto wie - może zostaniesz kolejnym Churchillem, Pattonem czy Aleksandrem Wielkim?

Zagadnienia związane z przewodzeniem zespołem są głównymi elementami tego szkolenia - zarządzanie ludźmi, komunikacja, rozwiązywanie problemów - rzeczy, z którymi lider styka się na co dzień. Jednak ten produkt nie jest skierowany tylko do osób na stanowiskach kierowniczych - jest on dedykowany każdemu, kto chce pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zarządzania zespołem oraz dla tych osób, którzy nigdy nie zarządzały zespołem jako lider, ale czują, że mogłyby to robić całkiem sprawnie - ale potrzebują do tego wiedzy, pojęcia "z czym to się je". Ta symulacja daje im taką możliwość.

Symulacja decyzyjna trwa około 4 godzin, w trakcie których Użytkownik wcieli się w postać kierownika zespołu, otrzymującego zadanie stworzenia i zarządzania wymagającym zespołem specjalistów. Symulacja dla każdego będzie miała nieco inny przebieg - w zależności od postępów i dokonywanych wyborów, treść produktu będzie spersonalizowana. Jeśli nasz System ma aktualne dane o assessmencie Użytkownika w zakresie kompetencji Lidera zespołu, to szkolenie inteligentnie przekonfiguruje się tak, że Użytkownik będzie uczył się tylko w zakresie swoich luk kompetencyjnych. 

20 typów angażujących ćwiczeń, międzynarodowe standardy będące gwarancją jakości treści merytorycznych oraz zastosowanie technik game designu pozwoliły na uzyskanie niezwykłego, angażującego produktu, którego wartość dodatkowo podkreślona jest unikalnym, malarskim środowiskiem graficznym (postacie i miejsca akcji są tworzone ręcznie przez utalentowanych ilustratorów).

Symulacja oparta jest na multiplatformowym silniku gry i ma na celu postawienie uczestnika w realnych sytuacjach biznesowych oraz skonfrontowanie go z ciekawymi, realnymi postaciami. Postacie we wszystkich produktach tworzone są poprzez zastosowanie profili osobowościowych bazujących na typach MBTI.

Szkolenie online Lider Zespołu

Do góry

 

Lider zespołu - międzynarodowy profil kompetencyjny

12 
kompetencji  39 

wskaźników
behawioralnych

 59 
kryterów
merytorycznych

Profil kompetencyjny symulajci m-t-m

Produkt powstał w oparciu o współpracę z zespołem trenerów, assessorów i ekspertów merytorycznych, jednocześnie realizując wysokie wymagania międzynarodowych standardów kształcenia. Symulacja fabularna realizuje założenia urealnienia postaci, miejsc i sytuacji biznesowych z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości realizowanej przez jeden z wiodących silników gier.

Szkolenie to pozwala na rozwój 12 kluczowych kompetencji, badając 67 wskaźników behawioralnych według 22 kryteriów merytorycznych, zgodnych z międzynarodowymi standardami NQF. Zaawansowany algorytm precyzuje udział poszczególnych kompetencji w profilu ze względu na ich wagę dla stanowiska pracy.

Do góry

 

Trwałe efekty szkolenia

W ramach tego szkolenia, Użytkownik będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień związanych z tym, jak być skutecznym liderem, który wie, jak dobrze kierować podległym sobie zespołem. Użytkownik będzie szkolony z charakterystycznych dla lidera zespołu kompetencji. Po odbytym szkoleniu, Użytkownik powinien:

  1. Potrafić jasno przedstawiać cele zespołu jego członkom.
  2. Wiedzieć, jak przygotować plan działania dla zespołu i jak go realizować.
  3. Potrafić wspierać członków zespołu w ich codziennej pracy.
  4. Umieć monitorować i oceniać postępy członków zespołu oraz rozpoznawać ich indywidualne i grupowe osiągnięcia.
  5. Wiedzieć, jak planować pracę dla zespołu.
  6. Potrafić delegować zadania członkom zespołu.
  7. Umieć zarządzać podległymi sobie ludźmi, by osiągnąć zamierzone cele zespołowe.
  8. Znać sposoby podnoszenia efektywności prac zespołu.
  9. Potrafić stworzyć plan pracy w swoim obszarze odpowiedzialności.
  10. Umieć uzgodnić obszary odpowiedzialności dla każdego członka zespołu.
  11. Wiedzieć, jak ważna jest informacja zwrotna i potrafi ją stosować.
  12. Umieć oceniać i dostosowywać plan pracy (dla siebie i dla zespołu) w sytuacji zmiany.
  13. Rozumieć cel istnienia zespołu i wie, jakich wybrać ludzi, by ten cel zrealizować.
  14. Potrafić płynnie wprowadzać kolejnych członków do zespołu oraz wyjaśnić ich role w zespole.
  15. Potrafić wspierać rozwój zespołu.
  16. Wiedzieć, jak zarządzać wydajnością zespołu.
  17. Rozumieć, jak wymagania otoczenia i polityka organizacyjna wpływają na efektywność prac zespołu.
  18. Rozpoznać problemy z efektywnością prac zespołu.
  19. Potrafić swobodnie rozmawiać z członkami zespołu na temat ich problemów.
  20. Wiedzoeć, co zrobić w przypadku zauważenia problemów trapiących członków zespołu.
  21. Potrafić jasno komunikować, jaką rolę pełni każdy członek zespołu.
  22. Wiedzieć, jakie działania podjąć w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu w zespole.
  23. Umieć pomóc członkom zespołu w rozwiązywaniu konfliktów.

Szkolenie implementuje międzynarodowe standardy oceny kwalifikacji (NQF) oraz sprawdzone koncepcje psychologiczne, co gwarantuje wartość merytoryczną treści.

Uznawane przez wiele międzynarodowych instytucji kształcących i zgodne z European Qualification Framework standardy zawierają:

  1. Opisy oczekiwanych rezultatów kształcenia.
  2. Kryteria oceny.
  3. Przyporządkowane rezultatom kluczowe kompetencje.

Szkolenie online Lider Zespolu

Do góry

 

 Jakie korzyści osiągnie Użytkownik?

 1. Rozwinięte zostaną cechy przywódcze.
 2. Wzrośnie efektywność zarządzania zespołem.
 3. Zdobędzie informacje na temat tego, jak radzić sobie z trudnymi zespołami.
 4. Wyszkolony zostanie przez zaawansowaną symulacje decyzyjną w postaci fabularnej wykorzystującą realne miejsca i sytuacje.
 5. Wcieli się w postacie oparte o realne typy osobowości (MBTI).
 6. Uzyska komentarze i porady z perspektywy praktyka.
 7. Uzyska łatwiejszą możliwość zmiany ścieżki kariery.
 8. Przygotuje go dobrze do rozmowy rekrutacyjnej na wymarzone stanowisko pracy.
 9. Uzyska certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie online Lider Zespołu

Do góry

 

Wsparcie procesów HR

 1. Jest to innowacyjne rozwiązanie dla nowoczesnych działów HR.
 2. Produkt umożliwia oparcie strategii rozwoju kadr o uznane międzynarodowe standardy (NQF).
 3. Po ukończeniu produktu Użytkownik otrzymuje intuicyjny, automatycznie generowany raport.
 4. Jest to wsparcie dla zarządzania międzynarodowymi zespołami.
 5. Zastosowanie tego rozwiązania oszczędza koszty i optymalizuje procesy HR.
 6. Szkolenie zapewnia trwałość efektów szkoleniowych przez zastosowanie cyklu Kolba.

Szkolenie online Lider Zespołu

Do góry

 

Urealnienie rozgrywki

 Treść jest najważniejsza - z tym chyba każdy się zgodzi. Niezwykle ważne jest również w jakiej formie ta treść zostanie podana. Symulacja fabularna daje możliwość pokazania w sposób urealiony całego bogactwa świata, relacji międzyludzkich, czy sytuacji w której się użytkownik znajduje.

Grywalne symulacje, przez zastosowane w nich technologie oprate o silnik gry, nie tylko dają możliwość odtworzenia złożoności świata w parametrach gry, ale urealniania sytuacji przez warstwę graficzną. 

Symulacja stanowi alternatywę dla tradycyjnego formularza internetowego i zawiera: 

 1. Poczucie konsekwencji własnych decyzji. Najtrwalej człowiek uczy się przez doświadczenie: na własnych sukcesach lub błędach, obserwując skutki własnych działań.
 2. Nieliniową rozgrywkę dającą możliwość przetesowania różnych rozwiązań każdej sytuacji.
 3. Fabułę symulacji, która posiada różne zakończenia zależne od dokonanych przez użytkownika wyborów. Daje to możliwość przetestowania różnych scenariuszy zdarzeń w wirtualnych, symulowanych warunkach, bez ponoszenia kosztów tych wyborów w rzeczywistości. 

Inspirujące postacie 

Realistyczne, inspirujące postacie tworzone są w oparciu o ugruntowane w koncepcjach psychologicznych profile osobowości. Osobowość postaci w symulacji reprezentowana jest przez ich zachowanie, komunikację niewerbalną, ubiór czy tempr głosu. Szczególną wagę przywiązujemy do zgodność i treści z teorią komunikacji, czy dobrymi praktykami komunikacji w organizacji.

Szkolenie online Lider Zespolu

Do góry

 

Silnik gry

Zastosowany w m-t-m system stanowi dużo więcej niż prostą elektronizację papierowej wersji Assessment Center (dotychczasowe próby przeniesienia tej metody do postaci elektronicznej kończyły się reprezentacją treści w postaci testów). Zastosowanie silnika symulacji bazującego na silniku gry pozwala na stworzenie o wiele bogatszego świata realnych sytuacji biznesowych, w które w które wciela się użytkownik.

Unity logo Symulacja m-t-m

Technologia Unity3d to bardzo popularne środowisko rozwoju gier zawierające narzędzia do tworzenia interaktywnych treści 2D i 3D. Jedną z jej głównych zalet jest prostota publikacji aplikacji na różne platformy sprzętowe (PC, tablety, smartfony) i systemowe (Windows, Mac, iOS, Android).

Dzięki zastosowaniu tej technologii jesteśmy w stanie:

 1. Tworzyć znacznie bardziej złożone produkty niż tradycyjne produkty eLearningowe.
 2. Zwiększyć interaktywność tworzonych treści (co zbliża symulacje do jakości prezentowanej przez gry).
 3. Tworzyć produkty cross-platform (na PC, tablety, smartphony) z pełną możliwością synchronizacji między różnymi urządzaniami. Użytkownik może zacząć produkt na komputerze PC, a skończyć na tablecie.

Szkolenie online Lider Zespolu

 Do góry

Być najlepszym kierownikiem zespołu!

Dawid zdjął paintballową maskę z głowy i przejechał ręką po wilgotnych włosach, odgarniając niesforne kosmyki z czoła. Mimo zmęczenia, na jego twarzy wykwitł szeroki uśmiech. Jego drużyna wygrała. Ten wyjazd integracyjny okazał się ciekawszy, niż mu się na początku wydawało. No i udało mu się utrzeć nosa teamowi menedżerów!
Rozejrzał się wokół. Ludzie z jego drużyny również zdejmowali maski, wokół rozlegały się trzaski klamer i szelest zdejmowanych elementów oporządzenia i mundurów. Mundurów, na których nie było śladów farby.
Krzysiek, główny programista, podbiegł do niego i klepnął mocno w ramię, mówiąc:
[Krzysztof] Dawid, to było niesamowite!
Klepnięty w ramię uśmiechnął się jeszcze szerzej. Pozostali członkowie ekipy również podchodzili do niego, zmęczeni, lecz zadowoleni.
[Krzysztof] Wygrałeś tę partię!
[Dawid] Wygraliśmy - poprawił Dawid, rozglądając się po zebranych.  - Działaliśmy jak drużyna i razem ich pokonaliśmy.
[Martyna] No tak, ale to ty pokazałeś nam jak! - odezwała się Martyna, drobna blondynka z marketingu. - Bez Ciebie nie dalibyśmy rady.
[Krzysztof] Stary, ale jak to zrobiłeś? - powiedział stojący najbliżej Krzysztof, patrząc z niekłamanym podziwem na Dawida.
[Dawid] Wiesz - powiedział powoli - kiedyś przeszedłem takie nietypowe szkolenie dla Team leaderów. Dużo się z niego nauczyłem, na przykład...

Szkolenie online Lider Zespolu

Do góry